Susunan Pengurus

Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Agama Islam

 IAIN Tulungagung

Periode 2017 – 2020

Penasehat                 : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

Pembina                   : Wakil  Dekan III  Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

Ketua                       : Yauma Bahru Isnaini

Wakil ketua              : Mohammad Ma’ruf

Sekretaris 1              : Rizal Khoirul Anas

Sekretaris 2              : Nadhifatu Zahroin

Bendahara 1             : Lutfiyah

Bendahara 2             : Lilis Suryawati

Humas                     : Muhamad Rifa’i Ashar

DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

Muhammad Nurul Amin

M. Zainul Arifin

Muhammad Fahmi MR

 

 

DEPARTEMEN PENELITIAN  PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA

Naharin Mufarohah

Alfina Rohmatul Jannah

Dika Tripitasari

Enjang Eko Melliawati

Enti Karomatul Ummah

 

DEPARTEMEN PUBLIKASI, DOKUMENTASI DAN INFORMASI

M Sayyidul Abrori

Muhammad Husnul Ma’afi

Awanis Sarofina

Ema Maria Ulfa

Fatkhur Ripangi

 

DEPARTEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Siti Maesaroh

Sony Aziz Prananda

Tiara Cahya Megawati

Eka Amalia Okvita

Elia Nurhidayah

 

DEPARTEMEN PENDANAAN DAN SOSIAL

Zuhrotul Bahiyah

Siti Via Mufihatul Ula

Abdul Aziz

Desi Nurul Trihidayah

Diah Alfiana